Preskočiť na obsah
Home » 2 percentá z dane

2 percentá z dane

Vaše 2% sa u nás na 100% nestratia

– otvorenie projektu NH v Borovciach pre mladých z okolia Piešťan
– konferencia pre učiteľov z celého Slovenska (didaktici zo Slovenska, ČR, rokujeme aj s Poliakmi)
– konferencia NH pre študentov a ak nájdeme dosť finančných zdrojov, tak aj cesta do Rumunska, kde v bývalej väznici zriadili múzeum obetí komunizmu.
Ďakujeme, že s nami pamätáte na Nenápadných hrdinov. My (naše OZ NH) dávame do toho niekedy tiež len 2% – 3%, no vďaka naším 2% je tu projekt, ktorý cez učiteľov, žiakov, média… obohacuje Slovensko na 100%. Ďakujeme Vám!

F. Neupauer, predseda OZ Nenápadní hrdinovia

Podporte Nenápadných hrdinov, o.z. poukázaním finančného príspevku na číslo účtu:

2854676855/0200

alebo poukázaním 2% z Vašej dane (viď nižšie).

Ak Vás náš projekt zaujal a chcete sa dozvedieť viac, alebo nám pomôcť iným spôsobom, potešíme sa Vášmu emailu, listu alebo telefonickému rozhovoru.

2% pre NH

V roku 2017 je možné poukázať 2% (3%) z dane a tak podporiť realizáciu vízie a projektov občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia. Môžete tak urobiť do 31.3.2017 (ak si podávate daňové priznanie sami a ak si nepredĺžite lehotu na podanie priznania), resp. do 30.4.2017 (ak ste zamestnanec).

Postup na poukázanie 2% dane pre Občianske združenie Nenápadní hrdinovia:

Pozrite aj: Ako mám poukázať 2% z dane

A. Postup krokov na poukázanie 2%/3% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov v roku 2017:

1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech OZ Nenápadní hrdinovia poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie, pre ktorú ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali. Vzor potvrdenia nájdete na stránke www.rozhodni.sk.

4. Sumu a dátum dopíšte do Vyhlásenia pre zamestnancov.

5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, priložte aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (vystaví vám ho organizácia, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť odpracovali).

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať až 3% z dane!
 • Do kolónky ROK sa píše 2016
 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava . Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

B. Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2017:

1.Vypočítajte si:
a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane. Údaje na poukázanie pre NH vyplňte nasledovne:

IČO: 42184193 (IČO prijímateľa sa vypisuje zľava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Nenápadní hrdinovia, o.z.
Sídlo: Robotnícka 7, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. (Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti)

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech NH.

Poznámky:

 • Fyzické osoby poukazujú v roku 2017 2% z dane, pričom dobrovoľníci však môžu poukázať až 3% z dane!
 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania podávate spolu s daňovým priznaním na poukázanie 3% aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti v roku 2016. Ak poukazujete iba 2% z dane, tak potom podávate iba samotné Daňové priznanie.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
 • Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

C. Postup krokov na poukázanie 1,5% (2%) pre právnické osoby v roku 2017:

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

daňovom priznaní pre právnické osoby Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje na poukázanie pre OZ NH vyplňte nasledovne:

IČO: 42184193 (IČO prijímateľa sa vypisuje zľava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: Nenápadní hrdinovia, o.z.
Sídlo: Robotnícka 7, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Poznámky:

 • Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
 • Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napríklad kópie darovacích zmlúv, atď. – tie sú dôležité pri až pri prípadnej kontrole.
 • IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne.