Preskočiť na obsah

OZ Nenápadní hrdinovia

O nás

Občianske združenie Nenápadní hrdinovia je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb. Medzi jeho ciele patrí spracovávanie a šírenie informácií o období neslobody na Slovensku i vo svete, vzdelávacia a vydavateľská činnosť, ochrana národného kultúrneho dedičstva, podpora a pomoc sociálne odkázaným obetiam komunistického režimu a ich rodinných príslušníkov, či podpora myšlienky vzniku “múzea zločinov komunizmu” na Slovensku.

Stanovy občianskeho združenia

Členom združenia sa môže stať akákoľvek fyzická osoba. Jeho práva a povinnosti sú definované v našich stanovách. Ak máte záujem nás svojim členstvom podporiť, zašlite nám vyplnenú a podpísanú prihlášku na našu poštovú adresu.

Poštová adresa:
Robotnícka 7
831 03 Bratislava – Nové Mesto

Podporte Nenápadných hrdinov, o.z. poukázaním finančného príspevku na číslo nášho účtu alebo poukázaním 2 % Vašej dane.

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK17 0200 0000 0028 5467 6855