Preskočiť na obsah
Home » GDPR

GDPR

Ďakujeme za dôveru,  ktorú ste prejavili občianskemu združeniu Nenápadní hrdinovia poskytnutím Vašich osobných údajov na informovanie o napĺňaní cieľa Nenápadných hrdinov. Vaše osobné údaje sú spracované v súlade so zákonom 18/2018 Z. z.

Občianske združenie Nenápadní hrdinovia (ďalej len prevádzkovateľ).

Prevádzakovateľ – občianske združenie Nenápadní hrdinovia sídli na

Robotnícka 7,

831 03 Bratislava,

IČO: 42 184 193

info@nenapadnihridnovia.sk

Zodpovednou osobou za spracovanie osobných údajov je Ladislav Hollý, v prípade akýchkoľvek otázok sa naneho môžete obrátiť namailovej adrese: ladislavholly@nenapadnihrdinovia.sk

Dotknutá osoba uzatvára súhlas so spracovaním osobných údajov slobodne.

Osobný údaj: emailová adresa

Účel: marketing

Osobné údaje budú uchovávané od poskytnutia súhlasu so spracovaním osobných údajov do odobratia súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Pokiaľ dotknutá osoba nedosiahla vek 16 rokov, tak službu môže vykonávať, iba ak na emailovú adresu info@nenapadnihrdinovia.sk zašle udelenie súhlasu jej zákonný zástupca.

Vaše osobné údaje, nie sú posúvané žiadnej tretej osobe, zostávajú výhradne prístupné len prevádzkovateľovi.

Prístup k informácii, ktoré osobné údaje o Vás uchováva prevádzkovateľ má dotknuntá osoba odoslaním žiadosti na e-mailovú adresu: info@nenapadnihrdinovia.sk.

Dotknutá osoba má právo na poslanie žiadosti na vymazanie alebo zmenu osobných údajov z databázy prevádzkovateľa do tridsiatich dní od odoslania žiadosti.

Dotknutá osoba má právo začatie konania proti prevádzkovateľovi na Úrade na ochranu osobných údajov.