Preskočiť na obsah
Home » Aktuality » Nenápadní hrdinovia 2023 (+galéria)

Nenápadní hrdinovia 2023 (+galéria)

Dňa 15. novembra sa v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v Trenčíne uskutoční
XV. ročník slávnostnej študentskej konferencie s názvom ‚Nenápadní hrdinovia v zápase s
komunizmom‘. Sedemnásť tímov zo Slovenska a dva tímy zo Slovinska predstavia príbehy
ľudí, ktorí nám prinavrátili slobodu. Okrem toho zaznejú aj štyri príbehy z Ukrajiny. Táto
konferencia, ktorú organizuje Občianske združenie Nenápadní hrdinovia, Konfederácia
politických väzňov Slovenska, Múzeum obetí komunizmu sa koná pod záštitou politického
väzňa a spisovateľa Rudolfa Dobiáša. „Spisovateĺ a politický väzeň Rudolf Dobiáš
neodmysliteľne patrí k Trenčínu a jeho tvorba k slovenskému i svetovému kultúrnemu
dedičstvu. Som veľmi rád za jeho aktívnu podporu tohto projektu a príklad odvahy
a statočnosti,“ uviedol autor a gestor projektu František Neupauer. Pozvanie na podujatie
prijala aj režisérka Alena Čermáková, ktorá je autorkou filmu o Rudolfovi Dobiášovi Svetlo
na konci dňa (2019).

Slávnostná študentská konferencia sa uskutoční 15. novembra od 8.30 hod. v
Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda v Trenčíne za prítomnosti Richarda Rybníčka, primátora
mesta Trenčín i Michala Srholca, predsedu Nadácie Antona Srholca ANTÓNIO. Samotná
konferencia bude prenášaná online. Môžete ju sledovať on line od 8.30 hod.: https://www.youtube.com/watch?v=ydjwtknHfww

Viac informácii aj na facebooku NENÁPADNÍ HRDINOVIA.

Program tohtoročnej konferencie začal 14. novembra diskusiou v Centre Hviezda na
tému: Moc a pravda pre aktívnych účastníkov konferencie. Medzi diskutujúcimi bol
politológ Grigorij Mesežnikov a riaditeľ Konrad Adenaur Stiftung Tomislav Delinić.
Študentov zastupovala Eliška Kocíncová z Bratislavy a Michal Lábaj zo Žiliny.

O 14.00 hod. si študenti uctia pamiatku obetí komunistického režimu počas pietneho aktu s mestom Trenčín
a Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Počas podujatia je pre študentov a učiteľov
naplánovaná prehliadka mesta a hradu, kde sa budú môcť študenti zoznámiť aj s históriou
Trenčína.


Projekt Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom je najstarším projektom v
krajinách V4, ktorý má za cieľ mladým ľuďom sprostredkovať stretnutie s generáciou
bývalých politických väzňov a inak prenasledovaných komunistickým režimom. Stálym
partnerom projektu je Nadácia Konrada Adenauera, VŠZaSP sv. Alžbety a v tomto roku opäť
aj ministerstvo spravodlivosti SR.

OZ Nenápadní hrdinovia aktívne buduje tému pamäte a úcty k prenasledovaným
ľuďom. Rovnako ako aj v minulom roku sa toto združenie venuje aj pomoci ľuďom z
Ukrajiny na Slovensku. V roku 2023 predstavil verejnosti komixovú výstavu s názvom
Nenápadní hrdinovia. Viac informácií o ďalších projektoch nájdete na tejto stránke
a na facebooku Nenápadní hrdinovia.

PROGRAM KONFERENCIE:

8.30 slávnostné príhovory
8.50 – 10.10 I. blok

Pokora a skromnosť ako cesta ku šťastiu (Životný
príbeh MUDr. Oľgy Páleníkovej)

Sára Mühlbergerová, Adela Vrždáková


Zorko Simčič
Tom Čater, Erjavec Tobija (Slovinsko)


Odvaha v boji za slobodu (príbeh Františka Líšku)
Rastislav Huňora, Adam Harkabus


Sestra Bernadeta SSpS lekárka, ktorá obetovala svoj
život službe druhým (príbeh MUDr. Márie Slavkovskej)

Laura Mlynarczyk, Nina Kuliková


Nikto nechce poznať pravdu…(príbeh Ernesta Rečku)
Jakub Horeháj, Tomáš Jaloviar


Invisible heroes in the fight against communism
(Štefánia Husak)

Lesya Kravets (Ukrajina)


Skrytý bojovník (Životný príbeh Jána Fischera)
Stella Čarnecká, Zuzana Zemanová


Sestry Zdislava a sestry Valéria. Cesta hľadania
a spoznávania Krista

Lucia Kaduková


10.15 – 10.30 Prestávka/Občerstvenie
10.30 – 12.00 II. blok


Za hranicami slobody: Boj jedného človeka
v socialistickom zajatí (príbeh Michala Ďurišina)

Simona Šepeľová, Filip Radik, Kristína Andrásová


Životný príbeh Ivan Likozar
Hana Podgoršek, Naja Podgoršek (Slovinsko)


Nádej umiera posledná (životný príbeh Juraja Kňažku)
Michal Lábaj, Jakub Filek

Životný príbeh sestry Viktórie Záňovej
Tereza Tereňová, Viktória Obročníková


Pod dozorom (Životný príbeh Dušana Gregora)
Natália Brídová, Tamara Wenclová


Emil Váni – veriaci v dobe neveriacich
Eliška Kocíncová, Timur Blentić


Fighters against the communist regime (príbeh Ivan
Myron and Yurii Chori)

Belei Yevhenia (Ukrajina)


Životný príbeh Andrea Dermeka
Timotej Jánošík, Eva Danielová, Monika Šmidová


Fighters against the communist regime. (príbeh Petro
and Nastia Baryly)

Diachenko Daria (Ukrajina)

Po ceste viery (Životný príbeh sestry Petry
Mendrošovej)

Nikola Hodasová, Sebastián Blaho


Invisible heroes in the fight against communism
(Vanda Gorchynska)

Yuliana Lypka (Ukrajina)


12.00 – 12.20 Prestávka/Občerstvenie
12.30 – 13.20 III. Blok


Riziko v mene viery (Životný príbeh Alojza Gabaja)
Vanessa Nesselmannová, Ema Uhláriková


Príbeh kulaka a jeho rodiny (príbeh Félixa Šulka)
Andrej Beleš, Radoslav Káčerik


Príbeh Milana Beladiča
Alexandra Gaňová, Vanessa Maráková

13.25 Slávnostné vyhodnotenie konferencie
15:00 Obed pre účastníkov a pozvaných hostí

Pridaj komentár