Preskočiť na obsah
Home » Aktuality » Nenápadných hrdinov odkrývali v Trenčíne

Nenápadných hrdinov odkrývali v Trenčíne

V Trenčíne sa stretli desiatky mladých ľudí zo Slovenska, Ukrajiny a Slovinska, aby priblížili
verejnosti príbehy nenápadných hrdinov z obdobia komunizmu. Tento rok prebehol jubilejný 15. ročník študentskej konferencie Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, ktorá sa uskutočnila 14. – 15. novembra 2023 v trenčianskom Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda.


Hlavným organizátorom projektu je občianske združenie Nenápadní hrdinovia v spolupráci
s Konfederáciou politických väzňov Slovenska. Konferencia sa konala pod záštitou
politického väzňa a spisovateľa Rudolfa Dobiáša.


Program podujatia sa začal 14. novembra diskusiou v Centre Hviezda na tému Moc a pravda.
Ako diskutujúci vystúpili politológ Grigorij Mesežnikov a riaditeľ Konrad Adenaur Stiftung
Tomislav Delinić, študentov zastupovala Eliška Kocíncová z Bratislavy a Michal Lábaj zo
Žiliny.


Hlavným bodom programu bola predovšetkým slávnostná študentská konferencia, ktorá
prebehla 15. novembra. V úvode sa účastníkom konferencie prihovoril, František Neupauer,
iniciátor myšlienky projektu a primátor mesta Trenčín, Richard Rybníček, ktorý zdôraznil
historickú spätosť mesta s osobnosťami ako Silvester Krčméry a Rudolf Dobiáš. Študentov
privítal aj Tomislav Delinic, riaditeľ Konrad Adenauer Stiftung a predseda Konfederácie
politických väzňov Peter Sandtner.


V rámci 15. ročníka projektu Nenápadní hrdinovia sa do konferencie sa zapojilo 40 žiakov
s 22 prácami. Počas konferencie prezentovali životy ľudí, ktorí zápasili s komunistickým
režimom. Prezentácie študentov ukázali, že mladí ľudia sa stále zaujímajú o obdobie
neslobody, vážia si pamätníkov doby a obdivujú svojich nenápadných hrdinov, ktorí im
odkryli totalitnú tvár bývalého režimu. „Pre študentov to bola priama skúsenosť s pamätníkmi
doby a bolo vidieť, že práca na ich projektoch ich naozaj zasiahla.“
povedal František
Neupauer, iniciátor projektu Nenápadní hrdinovia. „Naučili sa vážiť si ľudí, ktorí neváhali
obetovať svoje pohodlie pre slobodu ostatných a pevne verím, že aj vďaka týmto študentom si
dnešní mladí ľudia uvedomia skutočnú hodnotu slobody.“
dodal Neupauer. Počas konferencie
bola vyzdvihnutá aj práca učiteľov, ktorí študentov pri tvorbe projektu sprevádzali.


Na konferencii sa zúčastnili okrem iného aj žiaci trenčianskych škôl, zástupcovia
Konfederácie politických väzňov Slovenska, ale aj J. E. Dr. Stanislav Raščan, veľvyslanec
Slovinska a poslankyňa európskeho parlamentu Miriam Lexmann, ktorá so študentmi zdieľala svoj rodinný príbeh o odvahe a prenasledovaní počas komunistického režimu. Pred
ukončením projektu prítomných pozdravil aj Rudolf Dobiáš. Ten študentom priblížil svoj
životný príbeh a svojou prítomnosťou umocnil atmosféru konferencie. Po vyhlásení
výsledkov sa účastníci konferencie zúčastnili na pietnom akte úcty obetiam komunistického
režimu, ktoré boli v minulosti odsúdené i bývalým vojenským súdom v Trenčíne.


Projekt Nenápadní hrdinovia podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR, Konrad Adenauer
Stiftumg a ďalší partneri ako VŠZaSP sv. Alžbety, Kolégium Antona Neuwirtha, Nadácia
Antona Srholca – António, mesto Trenčín, Občianske združenie 89, Artis Omnis,
vydavateľstvo Postoj.sk. Samotné práce hodnotili: taliansky spisovateľ Raffaele Magaldi,
historik Juraj Kasarda, stredoškolská profesorka Mária Goceliaková, spisovateľka a novinárka
Soňa Gyarfašová, historik a publicista František Neupauer a Dominika Semaňáková. Členkou
záverečnej hodnotiacej poroty bola aj Alena Čermáková, autorka filmu o Rudolfovi
Dobiášovi a šéfdramaturg KC Hviezda v Trenčíne Anton Šulík.


Záverečné hodnotenie prác:


Zlaté pásmo:


Pokora a skromnosť ako cesta ku šťastiu (Životný príbeh MUDr. Oľgy Páleníkovej)
Sára Mühlbergerová, Adela Vrždáková


Sestra Bernadeta SSpS lekárka, ktorá obetovala svoj život službe druhým (príbeh
MUDr. Márie  Slavkovskej)

Laura Mlynarczyk, Nina Kuliková


Sestry Zdislava a sestry Valéria. Cesta hľadania a spoznávania Krista
Lucia Kaduková


Nádej umiera posledná (životný príbeh Juraja Kňažku)
Michal Lábaj, Jakub Filek


Pod dozorom (Životný príbeh Dušana Gregora)
Natália Brídová, Tamara Wenclová


Príbeh Milana Beladiča
Alexandra Gaňová, Vanessa Maráková 


Strieborné pásmo:


Zorko Simčič   
Tom Čater, Erjavec Tobija (Slovinsko)


Odvaha v boji za slobodu (príbeh Františka Líšku)
Rastislav Huňora, Adam Harkabus

Invisible heroes in the fight against communism (Štefánia Husáková)
Lesya Kravets (Ukrajina)


Skrytý bojovník (Životný príbeh Jána Fischera)   
Stella Čarnecká, Zuzana Zemanová


Za hranicami slobody: Boj jedného človeka v socialistickom zajatí (Michal Ďurišin)
Simona Šepeľová, Filip Radik, Kristína Andrásová


Životný príbeh Ivan Likozar                                          
Hana Podgoršek, Naja Podgoršek (Slovinsko)


Emil Váni – veriaci v dobe neveriacich
Eliška Kocíncová, Timur Blentić


Fighters against the communist regime (príbeh Ivan Myron and Yurii Chori)

Belei Yevhenia (Ukrajina)


Fighters against the communist regime. (príbeh Petro and Nastia Baryly)
Diachenko Daria (Ukrajina)


Po ceste viery (Životný príbeh sestry Petry Mendrošovej) 
Nikola Hodasová, Sebastián Blaho  


Invisible heroes in the fight against communism (Vanda Gorchynska)
Yuliana Lypka (Ukrajina)


Riziko v mene viery (Životný príbeh Alojza Gabaja)
Vanessa Nesselmannová, Ema Uhláriková 


Príbeh kulaka a jeho rodiny (príbeh Félixa Šulka)
Andrej Beleš, Radoslav Káčerik 


Bronzové pásmo:


Nikto nechce poznať pravdu…(príbeh Ernesta Rečku)
Jakub Horeháj, Tomáš Jaloviar


Životný príbeh sestry Viktórie Záňovej
Tereza Tereňová, Viktória Obročníková


Životný príbeh Andrea Dermeka
Timotej Jánošík, Eva Danielová, Monika Šmidová

Pridaj komentár